Privacy en Cookie Statement

Privacy en Cookie Statement

Claire VA Support neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Claire VA Support heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Claire VA Support bij de verwerking van persoonsgegevens.


Verwerking persoonsgegevens door Claire VA Support

Claire VA Support kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten [en/of producten] van Claire VA Support bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Claire VA Support kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: Claire VA Support gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening [en de levering van producten].
    Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Claire VA Support de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Claire VA Support. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Claire VA Support en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
  • Bezoekersgegevens: op de website van Claire VA Support (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens [waaronder jouw IP-adres] bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
  • Betaalgegevens: Claire VA Support gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.


Delen met derden

Claire VA Support kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Dienstverleners: Claire VA Support deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Claire VA Support correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Claire VA Support een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Claire VA Support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Claire VA Support jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Claire VA Support de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.


Cookies

Claire VA Support maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

  • Claire VA Support maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
  • Claire VA Support maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Claire VA Support inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Claire VA Support de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
  • Claire VA Support maakt gebruik van een contactformulier. Dit contactformulier is beveiligd met reCAPTCHA v3 van Google. Dit is een onzichtbaar spamfilter. Om te bepalen of de bezoeker een robot is of niet, worden er tracking cookies geplaatst. Google’s privacybeleid en servicevoorwaarden zijn hierbij van toepassing.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Claire VA Support heeft hier geen invloed op. Claire VA Support heeft Google geen toestemming gegeven om de via Claire VA Support verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.


Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Claire VA Support draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.


Bewaartermijn persoonsgegevens

Claire VA Support bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Claire VA Support jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Claire VA Support jouw persoonsgegevens.


Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@clairevasupport.nl. Geef in het onderwerp van je e-mailbericht een duidelijke omschrijving aan van je verzoek. Claire VA Support zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.


Beveiliging

Claire VA Support neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Claire VA Support heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Claire VA Support of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Claire VA Support verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Claire VA Support via info@clairevasupport.nl. Geef in het onderwerp van je e-mailbericht duidelijk aan dat het om de beveiliging van je persoonsgegevens gaat.

www.clairevasupport.nl is een website van Claire VA Support. Claire VA Support is als volgt te bereiken:
Vestigingsplaats: Sint-Michielsgestel
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 65114728
E-mailadres: info@clairevasupport.nl


Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Claire VA Support, verzoekt Claire VA Support je om zo snel mogelijk contact met Claire VA Support op te nemen via info@clairevasupport.nl. Geef in het onderwerp van je e-mailbericht duidelijk aan dat je een klacht wil melden. Claire VA Support zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Wijzigingen

Claire VA Support behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

 

Laatste update: 23 juli 2019

Wil je dat ik in een gratis gesprek van 20 minuten met je meedenk?

Wil je weten welke stappen er nodig zijn om een online leeromgeving te maken?